Helend Spelen©Helend Spelen is een methode die werkt vanuit de innerlijke wijsheid van het kind. Deze methode is binnen de praktijk van KinderCoaching ontwikkeld. De begeleiding is niet vastomlijnd. Het proces is bij elk kind uniek en persoonlijk.

Creativiteit, speelsheid en intuïtie staan centraal. Door zoveel mogelijk op het kind aan te sluiten voelt het kind zich gezien en veilig. Het kind kan dan laten zien, of haalt dat naar boven wat belangrijk is. Met behulp van bijvoorbeeld: tekenen, kleien, timmeren, gesprek, toneel, schilderen, visualisatieoefeningen, lego en nog veel meer, wordt de weg vrijgemaakt.

Belemmerende emoties of blokkades in het kind zelf worden door Helend Spelen helder en verwerkt. Dit verwerkingsproces is bij ieder kind weer anders, maar vaak werkt dit proces door in het dagelijkse leven.

Het zelfvertrouwen neemt toe, omdat het kind zelf aan een oplossing heeft gewerkt.

Voorbeeld:

Sensitieve kinderen reageren soms door snel te huilen, ze zijn vol van alle prikkels van buitenaf. Na een aantal sessies heeft het kind geleerd een oplossing te bedenken. Met de prikkels kan beter worden omgegaan en het huilen door overprikkeling wordt minder. Hij staat sterker, soms “eigenwijzer” in het leven.

Het doel is om de kindertherapeut zo snel mogelijk overbodig te maken, zodat het kind weer zoveel mogelijk op eigen kracht verder kan.

Definitie van een Heler:

“Iemand die een plek creëert voor andere mensen om zich veilig genoeg te voelen om zichzelf te helen.”


Bron: Steve Rother


De Reis naar BinnenOns lichaam bezit een aangeboren vermogen om zichzelf te repareren. Zoals alles in de natuur zal het altijd streven naar het herstellen van de balans. Deze balans kan verstoord raken door ingrijpende gebeurtenissen, overtuigingen, gedachten en patronen.
Door contact te maken met de aangeboren wijsheid van het lichaam is het mogelijk het zelfhelende vermogen te stimuleren. Op zich is dit principe niet nieuw; je komt het in verschillende therapieën tegen. Wat wel nieuw is, is de eenvoud en effectiviteit van deze werkwijze. Simpeler dan dit zul je het niet gauw vinden.

De Reis naar Binnen is een snelle en effectieve manier om lichaam en geest in balans te brengen. Door gebruik te maken van de wijsheid van het lichaam is het mogelijk pijn en blokkades op te sporen, verborgen patronen bloot te leggen, uit te vinden wat je bestemming is en de weg terugvinden naar je eigen krachtbron.

De Reis naar Binnen kan bij de volgende klachten en problemen worden ingezet:

Fysiek: Buikpijn, hoofdpijn, rugpijn, stress, bewegingsbeperking.
Emotioneel: Boosheid, angst, verdriet, onzekerheid.
Mentaal: Druk hoofd, piekeren, faalangst, negatieve overtuigingen
Materieel: Carrière, geldzorgen, crisis
Energetisch: Overgevoeligheid, vermoeidheid, meetrillen met de ander
Spiritueel: Levensvragen en zingeving. Wat is mijn levensdoel?

Na een Reis naar Binnen sta je steviger, heb je meer energie en kun je je dromen beter waar maken.

De methode is geschikt voor kinderen en volwassenen.


De Reis naar Binnen is ontwikkeld door Anita Matheij


De Matrix MethodeMoeilijk lerende kinderen worden dagelijks geconfronteerd met hun probleem. Steeds meer worstelen zij op school met de aangeboden lesstof. Ze zijn dyslectisch, kunnen het tempo niet bijbenen of hebben concentratiestoornissen, waardoor hun rapportcijfers ondermaats blijven. Diep van binnen denken zij dat ze dom zijn, wat ze trachten te compenseren door extra stoer en brutaal te doen of zich juist onzichtbaar te maken.

De Matrixmethode kan hier uitkomst bieden als kort en krachtig alternatief. Deze methode helpt kinderen en volwassenen bij het deblokkeren van hun leerprobleem en begeleidt hen naar een oplossing die zij zelf aangeven.

Deze methode gaat terug naar de basis waar het leerprobleem is ontstaan: het zogeheten informatieverwerkingsysteem. Ieder mens heeft zijn eigen manier om informatie te ontvangen, en te verwerken. Wanneer dit proces soepel verloopt, kan men de opgeslagen gegevens op elk gewenst moment oproepen en gebruiken.

Bij kinderen met leerproblemen hapert dit systeem. Zij missen een stevig fundament om hun kennis op te bouwen. Om toch mee te kunnen komen op school, leren zij zichzelf allerlei ezelsbruggetjes aan. Na verloop van tijd raakt hun hoofd echter zo vol, dat het voelt alsof er niets meer bij kan.

Vertrekpunt van de Matrixmethode is de interne strategie die het kind heeft ontwikkeld om informatie te verwerken. De coach stemt zich af op de specifieke belevingswereld van het kind, vanuit de gedachte dat de oplossing van het probleem in de mens zelf zit.


Tekst en ontwikkelaar methode: Ingrid Stoop


OpvoedopstellingDe praktijk biedt ouders een helpende hand met opvoedopstellingen. Een opvoedopstelling is een andere manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen, gebaseerd op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger.

Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema's. Zo kan er duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de ouders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school of in andere situaties.

Al na 1 sessie kan het vaak zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen opvoeder en kind(eren).

Een opvoedopstelling geeft direct en concreet zicht op wat nodig is.

Hoe werkt een opvoedopstelling?

Een opstelling kan iedere ouder doen. Je hebt er geen speciale ervaring of kennis voor nodig, wel volledig aandachtige open- en nieuwsgierigheid voor dat wat gaat komen. De coach begeleidt het proces stap voor stap.

Allereerst wordt in een kort voorgesprek de opvoedingsvraag van de ouder verder verkend en toegespitst. Er wordt gevraagd naar belangrijke feitelijke gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Dan wordt het vraagstuk/thema in de praktijkruimte "als een beeld opgesteld", d.m.v. vloertegels worden alle gezinsleden gepositioneerd op de grond voor je. De ouder kan dan beginnen met het verkennen van de verschillende posities. De coach kijkt en voelt mee, verplaatst en voegt eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt zodat voor alle elementen en personen een goede plaats gevonden wordt.

Welke vragen kunnen worden ingebracht?

De in te brengen vragen kunnen heel divers zijn, voorbeelden van vragen zijn:

o Hoe komt het dat mijn kind zo extreem driftig kan zijn?
o Mijn kind heeft slaapproblemen, ik heb van alles geprobeerd maar niets schijnt te werken
o Mijn kind wil niet meer naar school
o Ik merk dat ik met één van mijn kinderen veel moeilijker contact kan krijgen
o Mijn kind gaat niet zelfstandig spelen maar volgt mij altijd, hoe ik het ook aanpak
o Mijn kind is extreem druk, waar komt dat toch vandaan, hoe kan ik het het beste benaderen?
o Mijn kind heeft geen vriendjes
o Er ontstaan tijdens het eten altijd ruzies
o Mijn kind is bijzonder gevoelig en trekt zich vaak terug
o Ik wordt ontzettend boos op mijn kind maar voel dat het eigenlijk mijn eigen boosheid is.

Achtergrond familieopstelling

Iedereen heeft een geëigende plaats in het familiesysteem, maar door gebeurtenissen kunnen familieleden van hun plaats af raken. De volgende generatie (onze kinderen) gaat dan op onbewust niveau de balans herstellen door de plaats en het bijbehorende thema/lot van een ander te dragen.

Vier uitgangspunten in een opstelling zijn:

o Iedereen heeft zijn eigen plaats in zijn familiesysteem volgens chronologische volgorde
o Iedereen hoort er bij
o Er moet balans zijn in geven en ontvangen
o Gebeurtenissen worden geplaatst daar waar ze horen; iedereen draagt zijn eigen rugzak.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van feitelijke informatie over ingrijpende gebeurtenissen. Psychologische opvattingen over hoe het gezin in elkaar zit, of hoe iemands karakter is, wat de conflicten zijn, zijn niet van invloed op deze onderliggende dynamiek van een familiesysteem. Deze zaken worden gezien als gevolgen van aanwezige verstrikkingen, ze zijn niet de oorzaak!

Wilt u inzicht krijgen in uw familiesysteem in relatie tot uw opvoedingsvraag, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.

Bron: Marianne Langemeijer, coach/therapeut en ontwikkelaar methodiek opvoedopstellingen


Meer informatie: www.opvoedopstellingen.nl


BraingymBody en braingym is een hele vriendelijke methode om leerlingen beter te laten leren. De methode is ontwikkeld door een Amerikaan ( P. Dennison). De essentie van body- en braingym is dat door het uitvoeren van bepaalde bewegingsoefeningen de energie in het lichaam weer beter gaat stromen.

Hierdoor verloopt het leerproces makkelijker en is de leerling meer ontspannen. Vaak gaan leerlingen hierdoor met meer plezier naar school. De oefeningen zijn simpel en eenvoudig te leren. Door regelmatig de oefeningen in de klas te doen zal de sfeer in de klas met sprongen vooruit gaan.

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen heeft bewezen dat beweging nieuwe verbindingen legt tussen hersencellen. De body- en braingym bewegingen stimuleren het kind om de werking van de linker- en de rechterhersenhelft beter in balans te brengen.


Een uitgebreide beschrijving van deze methode kunt u vinden op www.braingym.nl.


Bachbloesem RemediesVoor kinderen kan ik in overleg met de ouders de bachbloesemremedies inzetten.

Soms is er extra ondersteuning nodig en dit kan heel goed met een bloesemremedie.
Samen zoek ik met uw kind de eigen remedie uit.

Zo kan een verdrietig kind heel vrolijk doen maar is het eigenlijk niet. 's Nachts komen er soms ineens meer nare dromen of er kan overdag veel gesnoept worden om maar 't nare gevoel niet te hoeven voelen. De bloesem: “Agrimonie” kan dan wellicht helpen.

Een bloesemremedie heeft geen bijwerking en is geschikt voor baby’s, kinderen en volwassenen.

Er is meestal maar één flesje voor ongeveer 3 tot 4 weken nodig, meestal is de remedie daarna niet meer nodig.


De Methodiek:
“Een taal erbij”“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een kontekstueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

“Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan hij erkenning krijgen voor zijn leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en cliënt zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar beider verwachtingen.

De mogelijkheden van “de taal” zijn talloos en nog steeds in ontwikkeling. De methode is toepasbaar vanuit diverse theorieën bij verschillende therapiestijlen. “De taal” heeft zijn kracht bewezen in het werken met getraumatiseerde cliënten. Je kunt letterlijk samen het leed overzien. Ook de innerlijke werkelijkheid van de therapeut kan bijvoorbeeld in supervisie/intervisieverband aan de orde zijn.


Bron: www.dekontekst.nl


Therapiehond
MilaMila is een zwarte labrador (geboren 2015) en is een echt speelmaatje voor kinderen en jongeren. Mila is vriendelijk, sociaal, speels en heel vrolijk. Mila is ook sensitief en kan mooi afstemmen op de ander. Kinderen die bang zijn voor honden leer ik stapsgewijs hoe ze met een hond kunnen omgaan.

Juliette en Mila hebben een training gedaan bij Pets4Care. Juliette is een gecertificeerd AAI (Animal Assisted Interventions) begeleider en Mila is een gecertificeerde therapiehond.

De aanwezigheid en aanraking van een therapiehond is stressreducerend en bevordert een positief gevoel van eigenwaarde. Ook de openheid van kinderen ten aanzien van de omgeving wordt bevorderd. Ook kunnen dieren vaak gedrag en onderliggend gevoel spiegelen en zo bewustwordingsprocessen losmaken.

Ook het wandelen met onze hond behoort tot de mogelijkheden. Belangrijke gebeurtenissen kunnen vaak makkelijker geuit worden tijdens een ontspannen wandeling.