Helend Spelen©Helend Spelen is een methode die werkt vanuit de innerlijke wijsheid van het kind. Deze methode is binnen de praktijk van KinderCoaching ontwikkeld. De begeleiding is niet vastomlijnd. Het proces is bij elk kind uniek en persoonlijk.

Creativiteit, speelsheid en intuïtie staan centraal. Door zoveel mogelijk op het kind aan te sluiten voelt het kind zich gezien en veilig. Het kind kan dan laten zien, of haalt dat naar boven wat belangrijk is. Met behulp van bijvoorbeeld: tekenen, kleien, timmeren, gesprek, toneel, schilderen, visualisatieoefeningen, lego en nog veel meer, wordt de weg vrijgemaakt.

Belemmerende emoties of blokkades in het kind zelf worden door Helend Spelen helder en verwerkt. Dit verwerkingsproces is bij ieder kind weer anders, maar vaak werkt dit proces door in het dagelijkse leven.

Het zelfvertrouwen neemt toe, omdat het kind zelf aan een oplossing heeft gewerkt.

Voorbeeld:

Sensitieve kinderen reageren soms door snel te huilen, ze zijn vol van alle prikkels van buitenaf. Na een aantal sessies heeft het kind geleerd een oplossing te bedenken. Met de prikkels kan beter worden omgegaan en het huilen door overprikkeling wordt minder. Hij staat sterker, soms “eigenwijzer” in het leven.

Het doel is om de kindertherapeut zo snel mogelijk overbodig te maken, zodat het kind weer zoveel mogelijk op eigen kracht verder kan.

Definitie van een Heler:

“Iemand die een plek creëert voor andere mensen om zich veilig genoeg te voelen om zichzelf te helen.”


Bron: Steve Rother


De Reis naar BinnenOns lichaam bezit een aangeboren vermogen om zichzelf te repareren. Zoals alles in de natuur zal het altijd streven naar het herstellen van de balans. Deze balans kan verstoord raken door ingrijpende gebeurtenissen, overtuigingen, gedachten en patronen.
Door contact te maken met de aangeboren wijsheid van het lichaam is het mogelijk het zelfhelende vermogen te stimuleren. Op zich is dit principe niet nieuw; je komt het in verschillende therapieën tegen. Wat wel nieuw is, is de eenvoud en effectiviteit van deze werkwijze. Simpeler dan dit zul je het niet gauw vinden.

De Reis naar Binnen is een snelle en effectieve manier om lichaam en geest in balans te brengen. Door gebruik te maken van de wijsheid van het lichaam is het mogelijk pijn en blokkades op te sporen, verborgen patronen bloot te leggen, uit te vinden wat je bestemming is en de weg terugvinden naar je eigen krachtbron.

De Reis naar Binnen kan bij de volgende klachten en problemen worden ingezet:

Fysiek: Buikpijn, hoofdpijn, rugpijn, stress, bewegingsbeperking.
Emotioneel: Boosheid, angst, verdriet, onzekerheid.
Mentaal: Druk hoofd, piekeren, faalangst, negatieve overtuigingen
Materieel: Carrière, geldzorgen, crisis
Energetisch: Overgevoeligheid, vermoeidheid, meetrillen met de ander
Spiritueel: Levensvragen en zingeving. Wat is mijn levensdoel?

Na een Reis naar Binnen sta je steviger, heb je meer energie en kun je je dromen beter waar maken.

De methode is geschikt voor kinderen en volwassenen.


De Reis naar Binnen is ontwikkeld door Anita Matheij


De Matrix MethodeMoeilijk lerende kinderen worden dagelijks geconfronteerd met hun probleem. Steeds meer worstelen zij op school met de aangeboden lesstof. Ze zijn dyslectisch, kunnen het tempo niet bijbenen of hebben concentratiestoornissen, waardoor hun rapportcijfers ondermaats blijven. Diep van binnen denken zij dat ze dom zijn, wat ze trachten te compenseren door extra stoer en brutaal te doen of zich juist onzichtbaar te maken.

De Matrixmethode kan hier uitkomst bieden als kort en krachtig alternatief. Deze methode helpt kinderen en volwassenen bij het deblokkeren van hun leerprobleem en begeleidt hen naar een oplossing die zij zelf aangeven.

Deze methode gaat terug naar de basis waar het leerprobleem is ontstaan: het zogeheten informatieverwerkingsysteem. Ieder mens heeft zijn eigen manier om informatie te ontvangen, en te verwerken. Wanneer dit proces soepel verloopt, kan men de opgeslagen gegevens op elk gewenst moment oproepen en gebruiken.

Bij kinderen met leerproblemen hapert dit systeem. Zij missen een stevig fundament om hun kennis op te bouwen. Om toch mee te kunnen komen op school, leren zij zichzelf allerlei ezelsbruggetjes aan. Na verloop van tijd raakt hun hoofd echter zo vol, dat het voelt alsof er niets meer bij kan.

Vertrekpunt van de Matrixmethode is de interne strategie die het kind heeft ontwikkeld om informatie te verwerken. De coach stemt zich af op de specifieke belevingswereld van het kind, vanuit de gedachte dat de oplossing van het probleem in de mens zelf zit.


Tekst en ontwikkelaar methode: Ingrid Stoop


OpvoedopstellingDe praktijk biedt ouders een helpende hand met opvoedopstellingen. Een opvoedopstelling is een andere manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen, gebaseerd op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger.

Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema's. Zo kan er duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de ouders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school of in andere situaties.

Al na 1 sessie kan het vaak zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen opvoeder en kind(eren).

Een opvoedopstelling geeft direct en concreet zicht op wat nodig is.

Hoe werkt een opvoedopstelling?

Een opstelling kan iedere ouder doen. Je hebt er geen speciale ervaring of kennis voor nodig, wel volledig aandachtige open- en nieuwsgierigheid voor dat wat gaat komen. De coach begeleidt het proces stap voor stap.

Allereerst wordt in een kort voorgesprek de opvoedingsvraag van de ouder verder verkend en toegespitst. Er wordt gevraagd naar belangrijke feitelijke gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Dan wordt het vraagstuk/thema in de praktijkruimte "als een beeld opgesteld", d.m.v. vloertegels worden alle gezinsleden gepositioneerd op de grond voor je. De ouder kan dan beginnen met het verkennen van de verschillende posities. De coach kijkt en voelt mee, verplaatst en voegt eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt zodat voor alle elementen en personen een goede plaats gevonden wordt.

Welke vragen kunnen worden ingebracht?

De in te brengen vragen kunnen heel divers zijn, voorbeelden van vragen zijn:

o Hoe komt het dat mijn kind zo extreem driftig kan zijn?
o Mijn kind heeft slaapproblemen, ik heb van alles geprobeerd maar niets schijnt te werken
o Mijn kind wil niet meer naar school
o Ik merk dat ik met één van mijn kinderen veel moeilijker contact kan krijgen
o Mijn kind gaat niet zelfstandig spelen maar volgt mij altijd, hoe ik het ook aanpak
o Mijn kind is extreem druk, waar komt dat toch vandaan, hoe kan ik het het beste benaderen?
o Mijn kind heeft geen vriendjes
o Er ontstaan tijdens het eten altijd ruzies
o Mijn kind is bijzonder gevoelig en trekt zich vaak terug
o Ik wordt ontzettend boos op mijn kind maar voel dat het eigenlijk mijn eigen boosheid is.

Achtergrond familieopstelling

Iedereen heeft een geëigende plaats in het familiesysteem, maar door gebeurtenissen kunnen familieleden van hun plaats af raken. De volgende generatie (onze kinderen) gaat dan op onbewust niveau de balans herstellen door de plaats en het bijbehorende thema/lot van een ander te dragen.

Vier uitgangspunten in een opstelling zijn:

o Iedereen heeft zijn eigen plaats in zijn familiesysteem volgens chronologische volgorde
o Iedereen hoort er bij
o Er moet balans zijn in geven en ontvangen
o Gebeurtenissen worden geplaatst daar waar ze horen; iedereen draagt zijn eigen rugzak.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van feitelijke informatie over ingrijpende gebeurtenissen. Psychologische opvattingen over hoe het gezin in elkaar zit, of hoe iemands karakter is, wat de conflicten zijn, zijn niet van invloed op deze onderliggende dynamiek van een familiesysteem. Deze zaken worden gezien als gevolgen van aanwezige verstrikkingen, ze zijn niet de oorzaak!

Wilt u inzicht krijgen in uw familiesysteem in relatie tot uw opvoedingsvraag, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.

Bron: Marianne Langemeijer, coach/therapeut en ontwikkelaar methodiek opvoedopstellingen


Meer informatie: www.opvoedopstellingen.nl


BraingymBody en braingym is een hele vriendelijke methode om leerlingen beter te laten leren. De methode is ontwikkeld door een Amerikaan ( P. Dennison). De essentie van body- en braingym is dat door het uitvoeren van bepaalde bewegingsoefeningen de energie in het lichaam weer beter gaat stromen.

Hierdoor verloopt het leerproces makkelijker en is de leerling meer ontspannen. Vaak gaan leerlingen hierdoor met meer plezier naar school. De oefeningen zijn simpel en eenvoudig te leren. Door regelmatig de oefeningen in de klas te doen zal de sfeer in de klas met sprongen vooruit gaan.

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen heeft bewezen dat beweging nieuwe verbindingen legt tussen hersencellen. De body- en braingym bewegingen stimuleren het kind om de werking van de linker- en de rechterhersenhelft beter in balans te brengen.


Een uitgebreide beschrijving van deze methode kunt u vinden op www.braingym.nl.


Bachbloesem RemediesVoor kinderen kan ik in overleg met de ouders de bachbloesemremedies inzetten.

Soms is er extra ondersteuning nodig en dit kan heel goed met een bloesemremedie.
Samen zoek ik met uw kind de eigen remedie uit.

Zo kan een verdrietig kind heel vrolijk doen maar is het eigenlijk niet. 's Nachts komen er soms ineens meer nare dromen of er kan overdag veel gesnoept worden om maar 't nare gevoel niet te hoeven voelen. De bloesem: “Agrimonie” kan dan wellicht helpen.

Een bloesemremedie heeft geen bijwerking en is geschikt voor baby’s, kinderen en volwassenen.

Er is meestal maar één flesje voor ongeveer 3 tot 4 weken nodig, meestal is de remedie daarna niet meer nodig.


De Methodiek:
“Een taal erbij”“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een kontekstueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

“Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan hij erkenning krijgen voor zijn leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en cliënt zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar beider verwachtingen.

De mogelijkheden van “de taal” zijn talloos en nog steeds in ontwikkeling. De methode is toepasbaar vanuit diverse theorieën bij verschillende therapiestijlen. “De taal” heeft zijn kracht bewezen in het werken met getraumatiseerde cliënten. Je kunt letterlijk samen het leed overzien. Ook de innerlijke werkelijkheid van de therapeut kan bijvoorbeeld in supervisie/intervisieverband aan de orde zijn.


Bron: www.dekontekst.nl


Meer ErvaringenIn verband met de privacy zijn de namen meestal weggelaten.


Kleuter en meer zelfvertrouwen

Hallo Juliette,

We hebben al een tijdje geen contact gehad, maar dat komt omdat het gewoon super goed gaat met onze dochter.

Het is een goede keuze geweest om haar nog even te laten kleuteren. Haar zelfvertrouwen neemt steeds een beetje toe en ze is inmiddels zelfs zover dat ze soms ziet dat leren mag. Onzekerheid blijft wel haar achilleshiel. Ze weet dondersgoed dat ze getest wordt op school en was dan ook helemaal opgelucht toen we zeiden dat dat heel goed was gegaan.

Haar creativiteit begint zich te laten zien en ze is ontzettend nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer uit te vinden is in de wereld.

Dankjewel voor jouw bijdrage hieraan!

Hartelijke groeten!

Moeder van 6-jarig meisje


Sociale vaardigheden en concentratie

Dag Juliette

Ik dacht dit vind jij vast leuk om te weten. En ik deel het graag met je want ook jij was één van de steunpunten voor onze zoon in de afgelopen jaren!

Hij is welkom bij de vervolgopleiding. Bij het intakegesprek gaven ze aan dat de vlog die hij had gemaakt voor dit gesprek een goed voorbeeld is voor andere leerlingen en of zij het mochten gebruiken.

Dank nogmaals voor jouw aandeel in zijn ontwikkeling. Nu nog even dat examen halen maar hij staat er heel goed voor dus daarin hebben we alle vertrouwen.

Hartelijke groet

Moeder van 15- jarige zoon (met pddnos)


Beter slapen

Hoi Juliette, Ik zou graag een afspraak voor onze zoon willen maken. De vorige keer hadden we afgesproken dat het een afsluitende afspraak wordt. Met eventueel later nog een opfrisafspraak. Het gaat goed nu met hem. Wel heeft hij soms nog angst om alleen naar boven te gaan maar al een stuk minder en ook het slapen gaat een stuk beter. Hij zit lekker in zijn vel. Wat mezelf betreft heb ik veel aan onze afspraak gehad. Ik heb thuis nog veel op papier gezet om dingen helder te krijgen en dat werkte heel goed. Ook ik zit lekker in mijn vel. Het voelt goed zo en ik heb voor nu het gevoel dat ik geen afspraken nodig heb voor mezelf.

(moeder van 8-jarig zoontje)


Tiener en hooggevoeligheid

Zoals beloofd even een mail van onze kant. Het gaat heel goed met onze zoon (14 jaar). Hij heeft een heerlijke vakantie gehad. Wij hebben van hem genoten. Hij is heel vrolijk en enthousiast. Hij zit heel goed in zijn vel en zijn gezondheid gaat ook heel goed. Tot nu toe komt hij ook nog enthousiast uit school en niet zo extreem moe zoals dat vorig jaar regelmatig het geval was. Ik realiseer me dat het schooljaar nog maar net begonnen is. Maar het is fijn dat hij zo positief start. Hij gaat ook meer relaxed met zijn huiswerk om, durft iets leuks voor zichzelf te doen en dan in de avond naar boven voor huiswerk. Hij ontspant meer dan ooit. Nu heeft hij ook het voordeel dat hij veel minder slaap nodig heeft, hij heeft ook meer vrije tijd.

Hij heeft ook meer zelfvertrouwen naar anderen toe en durft meer dingen op te pakken. Heeft in de zomervakantie zelfs een nacht bij zijn vriend gelogeerd en het nog leuk gevonden ook! Hij durft thuis ook meer van zich af te bijten. Voorheen reageerde hij op de meeste dingen met tranen en nu reageert hij veel beter.


Sociale vaardigheden versterken en meer zelfvertrouwen

Graag wil ik je even vertellen dat ik zojuist een gesprek heb gehad met de juf van onze dochter (6 jaar). Zij is erg gegroeid in haar persoonlijkheid. Ze komt goed op voor zichzelf, zit lekker in haar vel. Ook thuis merk ik dat het haar lekker gaat. Soms staat ze boos en tegensprekend tegenover me. Een ontwikkeling die ik nog niet van haar kende. Een teken dat ze groot en zekerder word lijkt me. Ze weet het ook nog zo te doen zonder brutaal te zijn. We zijn er erg blij mee!


Loslaten en minder piekeren

Ik kan echt zeggen dat er bij mij echt vooruitgang zit en dat merk ik vooral dat ik een stuk beter in mijn vel zit. Veel minder bezig ben met wat anderen van mij denken en dat bespaart mij het vele malen in bed. Kan het sneller van mij af zetten maak mij gewoon veel minder druk en dat scheelt een hele hoop.

(vrouw 37 jaar)


Verlatingsangst

Het gaat erg goed met Jetske! En als ze even “wankelt” heeft ze zich zo weer herpakt. Weet je wat ze zei op de terugweg? “Weet je wat jullie moeders eens moeten doen? ....ons loslaten.” Wij redden ons zelf wel hoor!"

(Noor, moeder van 5-jarige dochter)


Sociale vaardigheden en niet gelukkig

Met onze zoon (8 jaar) gaat het overigens uitstekend!!!! Hij zit echt heerlijk in zijn vel. Hij relativeert alles heel goed. Natuurlijk heeft hij ook wel eens een dip, maar hij blijft er niet zo lang meer in hangen. Hij heeft leuke vrienden gekregen! Kortom, voor ons is alles nog zo'n bijzondere en heel fijne ervaring! We hebben weer een gelukkig kind.


Concentratie en motoriek

Mijn zoon van, inmiddels, zeven is een aantal keren bij Juliette geweest. Hij vond het altijd heerlijk om te gaan, en gaf zelf ook aan wanneer het tijd werd voor een nieuwe afspraak. Mijn zoon en Juliette hebben met name gewerkt aan verbetering van zijn concentratie; het zich beter af kunnen sluiten voor prikkels uit de omgeving.

Na een sessie was duidelijk te zien hoe zijn motoriek vloeiender werd, en hij voor zichzelf meer houvast had gevonden die hem hielp bij het focussen op wat belangrijk is,en de rest proberen te laten voor wat het is.

Vooral het werken met kleuren en het kiezen van dieren die bij hem horen werkte goed,die blijven nog steeds bij hem. Ik vond het geweldig om te zien hoe Juliette de eigenheid van mijn zoon volkomen respecteerde en zo een gelijkwaardigheid liet ontstaan die het voor hem mogelijk maakte om zich in vrijheid en op een speelse manier bezig te houden met dingen die voor hem moeilijk waren.


Boze buien en faalangst

Dag Juliette, hierbij wil ik je even laten weten hoe het met onze zoon van 6 jaar is vergaan de eerste dagen op school. Positief tot nu toe, voor het einde schooljaar een gesprek gehad met de juf van dit schooljaar. Hij lijkt met het “probleem” (faalangst, perfectionisme en boze buien) veel beter om te gaan. Juf stelt hem op zijn gemak, heeft hem een rustig plekje in de klas gegeven.

Ben op evaluatiegesprek geweest, allemaal positieve berichten, goede concentratie, geen boze buien meer, werkt netjes, luistert goed, beter kan je als ouders niet wensen. Via deze weg wil ik je nogmaals bedanken voor alles wat je voor hem hebt gedaan, en wat je (nog) voor hem betekend hebt.


Weer lekker slapen en concentratie

Beste Juliette, Een tijd geleden hebben onze zonen kort bij jou coaching gevolgd. Ik vind het leuk om je te laten weten hoe het met ze gaat. Onze oudste zoon gaat heel goed op school. Hij heeft nooit meer last van wiebelknieën, kan zich goed concentreren als hij er zich toe zet. Top dus! Voor hem geldt nu: willen = kunnen.

Onze jongste zoon slaapt goed in. Alleen is geen probleem, hoewel hij mama boven nog steeds fijn vindt. Hij vraagt zelfs of het licht op de gang uit mag want hij kan veel beter slapen in het donker met alleen zijn spookje aan. Ook Top dus. Het lange termijn effect van je goede werk is wel bewezen.

Heel hartelijke groeten

(moeder van twee zonen van 8 en 11 jaar)


Vooruitgang en oudergesprek

Wij ervaren het heel bijzonder dat onze zoon van 6 het zo fijn vindt hier. Leuk om te zien en te horen dat er vooruitgang is. Onze zoon vindt het heerlijk om te komen, het doet hem goed. Verder vinden wij het oudergesprek na drie sessies heel verhelderend.


Heldervoelend en opfrisafspraak

Onze dochter (nu 6 jaar) is vorig jaar een aantal keer in de praktijk geweest. Ze is erg helder en gevoelig en heeft de diagnose PDD-NOS. In de sessies kwam het thema veiligheid naar voren. Ze leerde haar angst uit te spreken en met tips van Juliette hebben we samen maniertjes bedacht om, bijvoorbeeld 's avonds in bed, zich veiliger te voelen. Het veiliger gevoel kwam tot uitdrukking in haar tekeningen. Verder heeft Juliette haar geholpen om meer in het hier en nu te zijn en in contact te blijven met haar omgeving. Zij ging altijd graag naar Juliette toe en nu, een jaar later, riep ze opeens: “Ik wil naar Juliette!” En dan weten wij dat het weer tijd is voor een “opfrisafspraak”.


De reis naar Binnen bij volwassenen

Na een reis naar binnen: “Ik kan echt zeggen dat er bij mij echt vooruitgang zit en dat merk ik vooral dat ik een stuk beter in mijn vel zit.” Veel minder bezig ben met wat anderen van mij denken en dat bespaart mij het vele malen in bed. Kan het sneller van mij af zetten maak mij gewoon veel minder druk en dat scheelt een hele hoop."

(vrouw 37 jaar)


Meer zelfvertrouwen en HSP

Onze zoon heeft erg veel baat bij de begeleiding (voor hsp, concentratie en zelfvertrouwen) en pikt er op een goede manier veel van op. Zie hem rustiger worden en opener naar iedereen. Als ouders hebben wij meer inzicht in de emotionele processen en kunnen er beter mee omgaan.

(ouders van een hoog sensitieve zoon, 10 jaar)


Hoofd opruimen

Onze dochter van 10 is voor o.a. meer zelfvertrouwen, druk hoofd opruimen en sociale vaardigheden in de praktijk geweest. Wij hebben de begeleiding als zeer goed ervaren. Zij vond het ook erg leuk, met plezier ging zij er naar toe.


Geen buik- en hoofdpijn meer

Verder gaat het over het algemeen goed met onze zoon. Het lijkt een beetje op de zee. Het verloopt met golfbewegingen. Hij herpakt zich veel sneller, zodat het niet te veel uit de hand loopt. Gelukkig is hij nu niet meer zo ongelukkig op school en heeft hij tot nu toe geen buik- en hoofdpijn meer gehad.

(Andrea Kars over zoontje van 7 jaar)


Beter spreken

Er waren slechts twee sessies nodig om een grote verandering bij onze zoon van 4 te bewerkstelligen. Het valt iedereen op dat hij rustiger is, minder snel boos wordt en dat hij in zijn doen en laten is gegroeid. Hij zit gewoon veel beter in zijn vel. Onverwacht is zelfs zijn spraak vooruit gegaan, wat weer veel frustratie scheelt omdat hij beter te verstaan is.


Rouwverwerking

Onze dochter heeft meer innerlijke rust na de begeleiding in verband met het overlijden van een dierbaar familielid. Zij heeft het meer een plekje kunnen geven. Bijzonder vinden wij dat met jouw werkwijze kinderen helemaal in hun waarde worden gelaten!

(moeder over dochter van 11 jaar)


Rekenen gaat beter

Onze zoon is erg blij dat zijn score bij rekenen na de begeleiding bij jou is gestegen!

(moeder over zoon van 12 jaar)


Weer goed slapen en HSP

Verder gaat het echt goed met haar. Ze slaapt goed, gaat weer bij andere kinderen spelen en merkt niks van de spanning die er momenteel heerst. Ze heeft duidelijk haar schildje weer opgebouwd. Zelfs de muziek mocht weer hard! Ook het autorijden gaat goed. Geweldig om te zien.

(moeder over hooggevoelige dochter van 7 jaar)


Speurtocht naar het hart

Jesse kwam na de eerste afspraak uitgelaten thuis. Hij was enthousiast over de “speurtocht” die hij naar zijn hart gemaakt had. De dagen er na had Jesse na lange tijd weer vriendjes die met hem wilden spelen. Hij is nu meer bezig met het regelen van afspraakjes met vriendjes en durft dit ook te vragen. En hij is zich meer bewust geworden dat als hij aardig doet er ook meer jongetjes met hem willen spelen. Het lijkt dat hij op sociaal gebied steviger in zijn schoenen staat.

Hij is ook niet meer bang om gepest te worden en als het nog wel gebeurt dan slaat hij niet meer gelijk terug maar gaat er mee naar zijn juf. Verder valt op dat Jesse nu bijna alle letters van het alfabet kent. Na lange tijd te zijn blijven steken in het herkennen van een beperkt aantal letters heeft hij nu plotseling een sprong gemaakt en hij vindt het ook leuk om te doen.

(moeder over zoontje van 6 jaar)


Therapiehond
MilaMila is een zwarte labrador (geboren 2015) en is een echt speelmaatje voor kinderen en jongeren. Mila is vriendelijk, sociaal, speels en heel vrolijk. Mila is ook sensitief en kan mooi afstemmen op de ander. Kinderen die bang zijn voor honden leer ik stapsgewijs hoe ze met een hond kunnen omgaan.

Juliette en Mila hebben een training gedaan bij Pets4Care. Juliette is een gecertificeerd AAI (Animal Assisted Interventions) begeleider en Mila is een gecertificeerde therapiehond.

De aanwezigheid en aanraking van een therapiehond is stressreducerend en bevordert een positief gevoel van eigenwaarde. Ook de openheid van kinderen ten aanzien van de omgeving wordt bevorderd. Ook kunnen dieren vaak gedrag en onderliggend gevoel spiegelen en zo bewustwordingsprocessen losmaken.

Ook het wandelen met onze hond behoort tot de mogelijkheden. Belangrijke gebeurtenissen kunnen vaak makkelijker geuit worden tijdens een ontspannen wandeling.